Perceelregistratie

Download Teeltrichtlijnen

Richtlijnen Teelt en Aanvoer groenvoedergewassen

In verband met ons kwaliteitssysteem GMP+ willen wij nog wel graag weten waar het te drogen product vandaan komt. Dit in het kader van de traceerbaarheid.

Indien u gras en/of luzerne wilt loondrogen en/of verkopen aan de drogerij dan willen wij graag dat u de teeltrichtlijnen ondertekend
en terugstuurd, zodat de kwaliteit van het aangeboden product gewaarborgd is.

Indien van toepassing wil de drogerij graag van u ontvangen een kopie van de bedrijfskaarten zoals u die invult bij RVO. Indien u de Gecombineerde Opgave via internet opgeeft bij RVO dan graag een uitdraai van het overzicht gewaspercelen en de kaartjes van de percelen.
U kunt dit ook e-mailen naar contracten@grasdrogerijruinerwold.nl, zodat u niks hoeft uit te printen.
Dit gaat op de volgende manier:

  • Ga naar www.mijn.rvo.nl
  • Inloggen aanklikken (rechtsboven)
  • Mijn Dossier aanklikken (rechtsboven).
  • Overzicht gewaspercelen (PDF) aanklikken. Onderaan de pagina bij documenten.
  • Het pdf-bestand openen en/of opslaan op de computer.
  • Vervolgens bestand verzenden.
  • e-mailadres contracten@grasdrogerijruinerwold.nl invullen.
  • Verzenden.

Bij opgave van een te drogen partij dient u naast de oppervlakte en de locatie ook door te geven welk volgnummer het betreffende perceel heeft. Vervolgens krijgt u van ons nader bericht wanneer u kunt maaien en wanneer wij het kunnen ophalen.